Kogude ülevaade

Eesti Arhitektuurimuuseum loodi eesmärgiga koguda, säilitada, uurida ning tutvustada materjale, mis kajastavad Eesti professionaalse arhitektuuri kujunemist ja arengut 20. sajandi algusest kaasajani. Muuseumikogu põhiosa moodustavad arhitektuursed joonised, linnaplaanid, ehitiste projektid ja fotod, maketid ning käsikirjalised materjalid.

Arhitektuurimuuseumi kogu jaguneb arhiiv-, foto-, maketi-, mööbli-, kunsti- ja digikoguks. Arhiivkogus on nii graafilisi kui tekstidokumente, märkimisväärse osa kogust moodustavad arhitektide isikufondid. Kogu on süstematiseeritud arhiivipõhimõttel, dokumentide otsingul on abiks veebipõhine arhiivi infosüsteem AIS. Projektide ja jooniste kollektsiooni täiendab maketikogu, millest osa on eksponeeritud püsinäitusel muuseumimaja esimesel korrusel. Arhitektuurimuuseumi fotokogus on ligi 30 000 fotot ja negatiivi – see on suurimaid arhitektuurifotode kollektsioone Eestis. Mööbli- ja kunstikogu on samuti seotud arhitektidega – kogus leidub nii arhitektide kavandatud mööbliesemeid kui ka joonistusi, maale ja graafikat. Digikogu on muuseumi kõige uuem kogu ja sisaldab arhitektuurivõistlustel auhinnatud tööde digifaile alates aastast 1996.

Arhitektuurimuuseumi kogudega tutvumist soovitame alustada Eesti muuseumide veebivärava MuIS vahendusel. Museaale, nii dokumente kui esemeid, tutvustab ka blogi variandis Kogude päevik.

Külastajatele on arhiiv- ja fotokogu avatud kolmapäevast reedeni kl 11–17. Kiirema ja mugavama teeninduse huvides palume külastusaeg eelnevalt e-kirja või telefoni teel kokku leppida. Joonistest, fotodest ja käsikirjadest on võimalik sõltuvalt dokumendi iseärasustest ja seisukorrast tellida digi- või paberkoopiaid. Koopiate eest saab kehtestatud hinnakirja alusel tasuda muuseumi kassas või pangaülekandega. Lubatud on pildistada ka oma kaameraga.

Museaale laenutatakse välja ainult juriidilistele isikutele konkreetse taotluse/ garantiikirja alusel.

Anne Lass (peavarahoidja)
tel (+372) 6257 004
anne@arhitektuurimuuseum.ee

Anna-Liiza Izbaš (teadur-põhikogu hoidja)
(+372) 625 7004
anna-liiza@arhitektuurimuuseum.ee

Jarmo Kauge (fotokogu hoidja)
jarmo@arhitektuurimuuseum.ee
tel (+372) 625 7002

Eesti Muuseumide Veebiväravais