Digikogu

Digikogu kollektsiooni kuulub 675 nimetust ja see on pidevalt täiendamisel. Digikogu sisaldab Eesti Arhitektide Liidu poolt korraldatud avalike võistluste I, II, III koha ning ostu- või ergutuspreemia saanud töid alates 1996. aastast. Säilitatud failid on üldjuhul PDF- või pildifailid. Võistluste seas on nii kvartali planeeringuid, riigigümnaasiumide projekte kui ka linnaväljakute projekti EV100 “Hea avalik ruum” tulemused. Failivormingult on valdavalt tegemist pdf-formaadis digifailidega. Digikollektsioon on jätkuks arhiivkogus fondides 5 ja 30 paiknevatele varasematele arhitektuurivõistluste planšettidele, mis on füüsilisel kujul arhiveeritud. Viimastel aastatel on muuseumi kogusse lisandunud arhitektuuribüroode kollektsioone, milles on märgatav hulk digitaalseid faile. Tegemist on sageli hübriidsete kollektsioonidega, milles on digitaalselt sündinud materjalidele lisaks neist tuletatud analoogsed joonised. Niisugused hübriidsed Isiku- või bürooarhiividega seotud materjalid asuvad arhiivkogus, et mitte eraldada hübriid- ja analoogmaterjale tervikkollektsioonist. Nii digitaalselt sündinud faile kui ka digikoopiaid hoiustatakse muuseumi arvutites ning MuIS-i digihoidlas.

 

Sandra Mälk (teadur-põhikogu hoidja)
(+372) 625 7004
sandra@arhitektuurimuuseum.ee