Kunstikogu

Arhitektuurimuuseumi kunstikogu on suhteliselt väikesearvuline ja seotud samuti ennekõike arhitektidega.

Kogus on vanema põlve arhitektide Paul Mielbergi, Ernst Kühnerti jt linna- ja maastikuvaateid, Karl Burmani sõjajärgseid akvarelle, Valli Lember-Bogatkina pannookavandeid jm.

Terviklikuma kollektsiooni moodustavad nn Tallinna kooli arhitektide Leonhard Lapini, Toomas Reinu, Veljo Kaasiku, Avo-Himm Looveeri, Jaan Olliku, Tiit Kaljundi, Vilen Künnapu ja Ignar Fjuki, tööd. Lisaks joonistustele ja akvarellidele on kogus mitu arhitektooni – maketi ja skulptuuri vahepealset ruumilist kompositsiooni, mis 1970.– 1980. aastatel oli väga populaarne meedium. Püsinäitusel eksponeeritud Leonhard Lapini „Rahvusvaheline Hansa Liidu keskus Tallinnas Viru väljakul“ (1992) on arhitektuurimuuseumi korraldatud Tallinna uue raekoja ideeprojektide konkursi võidutöö.

 

Anne Lass (peavarahoidja)
tel (+372) 625 7004
anne@arhitektuurimuuseum.ee

Sandra Mälk (teadur-põhikogu hoidja)
(+372) 625 7004
sandra@arhitektuurimuuseum.ee