Kogude kasutamise hinnakiri

Avalikus veebiväravas MuIS (www.muis.ee) kättesaadavaks tehtud digitaalset kujutist võib kasutada tasuta, arvestades seejuures autoriõiguse seadusega. Trükikvaliteediga faili tellimiseks pöörduda muuseumi poole, faili olemasolul on selle kasutamine muuseumide vahel tasuta.

Kujutise puudumisel MuIS-is on digikoopia hind:

(teksti)dokumendist, fotost, joonisest kuni  A3 2,50 € (1 tk)
joonisest A2 – A0 12 €  (1 tk)
negatiivist, slaidist 4 €  (1 tk)
3-mõõtmelisest esemest (makett, mööbel) 10 – 40 € (1 tk)

Digikujutise kasutamisel reklaamimeedias, suveniiridel jm ärilistel eesmärkidel on hind kokkuleppeline.

Kasutustingimused:

  • Digikujutise kasutamisel tuleb viidata teose autorile ning muuseumikogule.
  • Digikujutise kasutamisõigus on ühekordne. Iga järgnev kasutamine tuleb kooskõlastada muuseumiga.
  • Digikujutise avaldamisel palume teatada muuseumile trükise bibliograafilised andmed ja võimaluse korral saata muuseumile ka trükise, kus digikujutist kasutati.​​

“>