ELAV RUUM. Sotsioloog Katrin Paadam

Kolmapäeval, 29. septembril kl 18 peab Katrin Paadam selle hooajal Elava ruumi sarja avaloengu linnaruumi väärtustamisest ja uurimisest.

Jutuks tuleb linlaste roll linnaruumi kaasloojatena, samuti materiaalse ja sotsiaalse sümbioosis kujunevad (sümbolilised) tähendusruumid, mis suunavad inimeste ruumipraktikaid. Millised on inimeste võimalused ruumiga samastumiseks selle erinevatel tasanditel? Kuidas mitmekesistuvad elamisviisid muutuvas linnas ja ühiskonnas? Mõtestamist leiab ka interdistsiplinaarsete uuringute vajadus, aga ka probleemsus nii kompleksse nähtuse mõistmisel nagu seda on linn.

Katrin Paadam on sotsiaalteadlane ja sotsioloog, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor. Ta on tegelenud kvalitatiivsete uurimismeetoditega linnauurimuses, erialadeülese rahvusvahelise teaduskoostööga linna- ja eluasemeuuringute valdkonnas. Olnud külalisõppejõud Rootsi Chalmersi Tehnoloogiaülikooli arhitektuuri teaduskonnas ning teinud koostööd eelkõige erinevate Põhjamaade, aga ka teiste Euroopa ülikoolide arhitektidega. Lisaks on ta teinud mitmeid uuringuid Tallinna linnale, osalenud muu hulgas Tallinna Peatänava projekti ettevalmistamisel ja hiljuti partnerluses Kunstiakadeemiaga viinud läbi Tallinna vanalinna elanike ootuste uuringu.

ELAV RUUM on Eesti Arhitektuurimuuseumi loengusari, kus astuvad üles nii arhitektid, ajaloolased, muinsuskaitsjad kui ka teised ruumiga seotud spetsialistid. Muuseum soovib populaarses vormis tutvustada arhitektuuriajalugu, tegevarhitektide loomingut ning käsitleda publiku osalusel meie elukeskkonnas toimuvaid muutusi.

Loengusari on suunatud kõigile ruumist, arhitektuurist, selle lähiajaloost ja tänapäevast huvitatud inimestele ning on mõtteline täiendus arhitektuurimuuseumi püsinäitusele „ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri“.

Loeng toimub Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos ja on hiljem järelvaadatav muuseumi Youtube’i kanalil.

ELAV RUUM: Katrin Paadam

  1. septembril kl 18 Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2, Tallinn

Sarja toetab Eesti Kultuurkapital.

Sissepääs tasuta, vaja esitada COVID-19 vastu vaktsineerimise tõend või viimase 72 tunni jooksul negatiivse PCR testi või 48 tunni jooksul negatiivse antigeeni kiirtesti tulemus. Tõendit ei ole vaja esitada kuni 18-aastastel külastajatel.