Avatud Majad nr 48: Tallinna tööstusarhitektuuri uus elu

14. juunil 2019 kell 16:00–18:30
Grupijuht Liina-Liis Pihu, arhitekt
Grupi suurus 40
Eesti keeles

Kogunemine kell 16:00 Eesti Arhitektuurimuuseumi esises parklas, Ahtri 2, Tallinn

Osalemine: 12€
Piletid müügil Piletilevis: https://bit.ly/2WeTzKy

Kõigile osalejatele pileti alusel ühekordne tasuta sissepääs Eesti Arhitektuurimuuseumi!

Tallinna tööstuspärandi uus- ja taaskasutus
14. juuni Avatud Majade ekskursioon toimub koostöös MTÜ-ga Ruumiringlus. Külastame mitut Tallinna endist tööstusala, mis on praegu aktiivses muutumises. Avastusretke fookuses on endiste tööstuskomplekside väärindamine ja tänapäevased kasutusviisid.

Tööstusalad on oma suuruse tõttu tihti gentrifikatsiooniahela lõpus. Samas on need suure potentsiaaliga linnakud, mis on täis huvitavaid ruume, mille sarnaseid elamupiirkondades pole – need on ruumid, mis on projekteeritud mitte inimestele, vaid masinatele, laevadele, seadmetele. Tihti on tööstusalade asukoht strateegiliselt valitud, olgu siis mere või raudtee ääres, ning ligipääs neile raskendatud. Mitmeid ulatuslikke ja põneva arhitektuuriga tööstusmaastikke laiub siiski ka Tallinna tavapärase linnakoe vahel.

Ekskursiooni käigus külastame vähemalt kahte Põhja-Tallinnas asuvat tööstusala – Volta ja Põhjala tehase ansamblit. Avastusretkel püüame vastuseid leida küsimustele: Millises seisukorras on Põhja-Tallinna tööstusmaastikud? Kuidas on kõige otstarbekam väärindada üht või teist tehasehoonet või tööstuskompleksi? Mil moel näevad tööstusmaastiku gentrifikatsiooniprotsessi erinevad osapooled – kohalikud elanikud, kogukonna esindajad, arhitektid, linnaplaneerijad, arendajad? Kes initsieerivad taaselustamise protsesse ning millised on erinevate osapoolte huvid? Kuidas need protsessid ümbruskonna elu mõjutavad?

MTÜ Ruumiringlus
Ruumiringlus on protsess, mille käigus leiavad linnamaastike tühjad ruumid ajutise ehk vahekasutuse. MTÜ Ruumiringlus on algatus, mille missiooniks on tühjade või vähekasutatud ruumide potentsiaali märkamine, kajastamine ning nende ruumide elustamine. Linnaruumi elustamise laiem eesmärk on kasvatada inimeste ja kogukondade heaolu. Selleks tuleb kokku viia tugeva algatusvõimega aktiivsed inimesed, ruumide vahekasutuse ideed, kohalike elanike vajadused ja kasutuseta seisva kinnisvara omanikud.

Lisainfo
Liina-Liis Pihu, liina-liis.pihu@artun.ee 
Sarja toetab Eesti Kultuurkapital