Õppematerjalid

Eesti Arhitektuurimuuseumi õppematerjalid õpilastele, õpetajatele ja täiskasvanutele. 

Arhitektuurimuuseumi haridustöö käigus on loodud erinevaid õppematerjale. Siit leiavad tundide ettevalmistamisel inspiratsiooni ja juhiseid eelkõige üldõpetuse-, kunsti-, ajaloo-, ühiskonnaõpetuse-, geograafia-, loodusõpetuse-, keemia- ning füüsikaõpetajad. 

  • Arhitektuuri tööriistakast koosneb kolmeteistkümnest ülesandelehest, mis rikastavad üldõpetuse, kunsti, ajaloo, loodusõpetuse, keemia ja füüsika tunde. Sihtrühm I-III kooliaste.
  • Linnaruumi vaatlus – Rotermanni kvartali linnaruumiõppe töövihiku viimane peatükk, mida saab lahendada vabalt valitud linnaruumis, eesmärk on märgata ennast ümbritsevat keskkonda. Sihtrühm on III kooliaste ja gümnaasium.
  • “Mõis kui ammendamatu inspiratsiooniallikas” pakub õppematerjali neljas ainevaldkonnas: keeltes ja kirjanduses, sotsiaalainetes, kunstiainetes ning loodusainetes. Sihtrühm I-III kooliaste.
  • Õppematerjalide alamenüüst võib leida erinevaid mänge kõigile huvilistele, seal on ka tausta avavad tekstid või videod.
Vasalemma mõisakool. Foto: Katrina Tang

Vasalemma mõisakool. Foto: Katrina Tang