Lõpetamata linn. Tallinna linnaehituslikud visioonid

0

Lõpetamata linn. Tallinna linnaehituslikud visioonid

Saadavus:Läbi müüdud!

400-leheküljeline kogumik võtab kokku kolmel aastal EestiKunstiakadeemia eestvedamisel toimunud uurimisprojekti “Lõpetamata linn” käigus peetudarutelud. Raamat on mõeldud kõikidele, kel on huvi mõelda Tallinna potentsiaaliletulevikulinnana–mida me Tallinnalt tulevikus ruumiliselt ootame, mida linn vajab ja millisedprobleemid linnaehituslikult seljatama peab, et olla atraktiivne nii elu-kui tööpaigana.25 autorit Eestist ja mujalt vaatlevad Tallinna potentsiaali arhitektide ja linnaplaneerijatevaatenurgast, lahates linna nii tervikuna kui pöörates tähelepanu võtmekohtadele. Eraldipeatükid tegelevad Lasnamäe ning teiste sama perioodi paneelelamupiirkondade ruumilisetulevikuga, vanalinna ümbritseva bastionivöö ala potentsiaaliga, Tallinna rohealade jasinivõrgustikuga. Laiemalt vaadatakse, millises reeglite, lubade ja statistika taustsüsteemistoimub Tallinnas linnaehitus võrreldes teiste sarnase profiili ja suurusega linnadega Euroopas–Vilniuse, Helsingi, Zürichi, Kopenhaageni, Praha ja Riiaga. Lisaks küsitakse, kuidas saaksimeplaneerida paremat Tallinna, kasutades kõiki arvandmeid, mida on võimalik tehnoloogia abiltäna linna kohta kokku koguda