Suurlinn Tallinn: Eliel Saarineni “Suur-Tallinna” projekt, 1913

Autor: K. Hallas-Murula
Kujundaja: T. Jürna
Tallinn, 2005

Läbi müüdud

Ligi 30 aastat tagasi (1977) ilmus Eliel Saarineni “Suur-Tallinna” projekti (1913) käsitlev raamat eesti, vene ja saksa keeles. Nüüdses, samuti suureformaadilises väljaandes on Saarineni projekt publitseeritud tänapäevasel trükikvaliteediga ning tema põhjalik seletuskiri ilmub esmakordselt ka inglise ja soome keeles. Saarinen kirjeldas Tallinna tulevikku lähemal 25 aastal ning teises etapis kuni 20. sajandi lõpuni.

Raamatu tekstiosas tutvustab Karin Hallas-Murula Euroopa linnaplaneerimise arengut 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses ning vaatleb tollaste eesrindlike arhitektuuriideede jõudmist Tallinna. 20. sajandi algus oli julgelt tulevikkuvaatav aeg, mil kavandati terviklikku ja harmoonilist linna, olgugi et ka siis oli tegemist eraomandusliku ühiskonnaga.

Tegemist on Soome suursaatkonna ja Eesti Arhitektuurimuuseumi ühisväljaandega.