Vorm ja energia. Arhitektuur Austrias ja Austriast

III

Korrus

02.11. – 08.12.2013

Näitus Austria kaasaegsest arhitektuurist

Kuraatorid: Adolph Stiller/Otto Kapfinger

Looduslike ressursside säästlik kasutamine on kõikjal maailmas energiapoliitika ja ehituskultuuri arengute keskmes. Seda aspekti silmas pidades on Austrias valminud tehniliselt ja kujunduslikult eeskujulikud rajatised.

Näitus ja kataloog esitavad valiku vastavaid projekte: elektrijaamu, liiklusrajatisi, innovatiivseid ehitusviise taastuvatest  ehitusmaterjalidest; säästvaid kontseptioone  linnaehituses, avalikes haridus-,  kultuuri-, spordi-kaubandus- ja tööstushoonetes. Fookus: umbes 50 ehitist alates 1995. aastast, jaotatud teemadeks, täiendatud rohkete näidetega, nimetatud ning osaliselt ka illustreeritud sissejuhatavas tekstiosas.