Tükkidest terveks

I

Korrus

14.09. – 17.11.2019

Tükkidest terveks. Uurimused materjalipõhisest modulaarsusest Eesti 20. sajandi elamuehituses

Workshop 10.–13.09. Eesti Kunstiakadeemia
Näitus 14.09. –17.11. Eesti Arhitektuurimuuseum
Avamine 13.09. Eesti Arhitektuurimuuseum
Kuraatorid: Sille Pihlak, Siim Tuksam
Juhendajad: Manuel Jumenez Garcia, Andreas Köerner, Viki Sandor, Damjan Minovski

Workshop tegeleb modulaarsuse ja selle protokollide arendamisega, täpsemalt uuritakse erinevaid näiteid Eesti 20. sajandi elamuarhitektuurist. Nelja näidisobjekti aluseks võttes arendatakse neist inspireerituna materiaalsetel kvaliteetidel ja poolautomatiseeritud koostamisviisidel põhinevaid modulaarseid süsteeme. Töö tulemusena sünnib rida väikseid installatsioone, mida eksponeeritakse kõrvuti makettidega Eesti Arhitektuurimuuseumi püsinäitusel „Elav ruum“. Eesmärgiks on luua dialoog ajaloolise hoone ja sellest tõukuva tänapäevase arhitektuurse lähenemise vahel.

Projekt on osa üle-euroopalisest platvormist Future Architecture, mille eesmärgiks on tuua publikule lähemale nii linnade kui ka arhitektuuri tulevik. Projekti rahastatakse Loov Euroopa programmist. Näitus kuulub Tallinna Arhitektuuribiennaali TAB satelliitprogrammi.

http://futurearchitectureplatform.org/
http://tab.ee/