Teeme valmis: ehitus ja keskkond Vorarlbergis

III

Korrus

04.11. – 14.01.2018

Austria kõige läänepoolsemat ning väikseimat liidumaad Vorarlbergi peetakse Euroopa kaasaegse ehituskultuuri keskuseks. Näituse kuraator Wolfgang Fiel on kriitilise pilguga üle vaadanud siinse „Vorarlbergi kooli” nime all tuntud moodsa arhitektuuri paremiku ning selle rohkem kui viiekümneaastase ajaloo. Tema eesmärk oli tutvustada pigem konteksti kui pragmaatilisi üksikobjekte, sest siinne ehitus põhineb eelkõige käsitööl ning sellest välja kasvanud tööstusharudel. Näitus pakub läbilõike ehituskultuuri arengust alates 1950. aastate lõpust kuni tänapäevani, käsitledes erinevaid hoonetüüpe, vormilisi väljendusvahendeid, nii kollektiivseid kui ajutisi elamis- ja töötamisviise, eraehitust ja avalikke hooneid.

Välja on valitud üle kahesaja projekti, mis näitavad Vorarlbergi arhitektuurile iseloomulikke külgi – funktsioonide segamist, julget lähenemist vormile, ruumilist mitmekülgsust, arvestamist ökoloogiliste ning sotsiaalsete aspektidega. Fieli sõnul otsis ta üksikus üldist, mis määratleb lokaalse nähtuse iseloomu, ja kriitilist allteksti, mis muudab Vorarlbergi arhitektuuri rahvusvaheliselt oluliseks: „Siinse arhitektuuri erilisus seisneb tema tugevas kontekstitajus, ankurdumises kohalikku pärandisse ning on vastuseks küsimusele, kui palju võib globaliseerumist lepitada kohalike traditsioonidega ilma, et ta muutuks tõsiseks traditsionalismi paroodiaks”. Näituste läbivad globaalselt olulised teemad: looduse ümbermõtestamine, ihaldusobjektid, uued suunad, tark elamine ning töö, kunst ja ehitus. Lisaks hoonetele on väljas kohalikku esemekultuuri edendava võistluse Craft+Form tööde paremik, mis on sündinud piirkonna ettevõtjate koostöös mõne Austria või välismaise disaineriga. Esemetes tajutav meistri käe puudutus haakub hästi näituse sõnumiga väikese, omavahel tihedalt seotud kultuurikeskkonna võimest saavutada rahvusvaheline tunnustus.

Ehitamine on alati tugevalt seotud praktilise kogemusega, otseselt millegi valmis tegemisega. Rida intervjuusid arhitektide, tellijate, meistrite ja kunstnikega, kes kõik on omal moel Vorarlbergi ehituskultuuri panustanud, annavad hea ülevaate liidumaa ehitiste kultuurilistest juurtest ning arengust. Vabalt räägitud lood ning monteerimata intervjuud moodustavad elava arhiivi, mis illustreerib, kuidas heatasemeline arhitektuur sünnib ning milliseid tingimusi ta vajab.

Reedel, 3. novembril kl 16 näituse kuraatori Wolfgang Fieli loeng „Ehitatud keskkond Vorarlbergis: kujunemise lugu”. Loeng on tasuta.

 Näituse toetaja: Austria Suursaatkond Eestis