Tartu Waldorfkeskuse Arhitektuurivõistluse tööd

III

Korrus

06.02. – 10.03.2013

19. juunil 2012 kuulutas Tartu Vaba Waldorfkooli Selts välja rahvusvahelise arhitektuurikonkursi, mille võitjad selgusid sama aasta 07. detsembriks. Võistluse eesmärk oli leida Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurilahendus, mis loob tervikliku ja inspireeriva keskkonna keskuses õppijatele, töötajatele ja külastajatele.

Tartu Waldorfkeskus on terviklik hariduskeskus, kus hakkavad toimima koos lasteaed, põhikool, gümnaasium, huvikool ja täiskasvanute koolituskeskus. Hilisemas etapis on kavas välja arendada ka terviklik sotsiaalkeskus, kus esialgsete plaanide kohaselt elavad koos eakad ja lastega pered.

Tartu Waldorfkeskuse kompleksi hoonete ja välialade arhitektuursel ideekonkursil kvalifitseerus 27  võistlustööd. Võistlustööde  hulgas  leidus mitmeid arhitektuuriliselt tugevaid ja kontseptuaalselt terviklikke töid. Mõistet „orgaaniline arhitektuur” tõlgendati väga erinevalt, mille tulemusena sündis palju eriilmelisi lahendusi. Žürii pidas esitatud tööde taset ebaühtlaseks.

Kõigile  võistlustöödele tehti võistlusülesandele vastavuse, endise kiriku ja sööklahoone restaureerimise eritingimustele vastavuse, ehitusgeoloogiliste tingimuste ja võimaliku veerežiimi ja energiatõhususe ekspertiis.

I preemia – ideekavand märgusõnaga „Birch“, Architekturbüro Denker + Zimmer GbR, mille autorid on Imme Denker ja Joachim Zimmer.
II preemia – ideekavand märgusõnaga „Waldorf talu“, Made Arhitekti, mille autorid on Mikelis Putrams ja Linda Krumina.
III preemia – ideekavand märgusõnaga „Lemniscata“, Arhitektuuribüroo RAF OÜ, mille autorid on Peeter Liivand ja Villu Scheler.
Ostupreemia – ideekavand märgusõnaga „Kukerpall“, Arhitektuuribüroo Järve&Tuulik OÜ, mille autorid on Lea Järve-Eranen, Erik Joasaare ja Tiina Tuulik.
Ostupreemia – ideekavand märgusõnaga „Alma Mater“, ConArte OÜ, mille autorid on Olev Kukk, Anu Kuningas, Martin Lepplaan, Urmas Paul, Kristjan Tõlk, Lidia Zarudnaja ja Raiko Reinson.

Arhitektuurivõistluse ametlik kodulehekülg: www.waldorfkool.info

Korraldaja: Tartu Vaba Waldorfkooli Selts, Eesti Arhitektide Liit
Rahastus: Eesti Kultuurkapital, Tartu Vaba Waldorfkooli Selts
Koostööpartnerid: Tartu linn, Tartu Laulupeomuuseum, Meie Mängurühm