Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitektuuri eriala üliõpilaste lõputööde näitus

III

Korrus

20.06. – 06.07.2014

Suured  asjad saavad alguse loovast mõttest. Ava silmad, tule vaata ja sa näed julgeid ja ambitsioonikaid projekte:  Harju tänava haljasalale kooli rajamine. Kolumbaariumi projekteerimine kesklinna, mis mõjutab meie kalmistukultuuri.
Eluliste probleemide püstitamine ja lahenduste pakkumine liikluses. Tõmbekeskuste loomine. Vormi ja konstruktsioonilahendusega mahulised projektid liiklussõlmele Ülemistel ja Kunsti ja digitaalmeedia keskusele lennusadama juures. Linnahalli hoidev ja respekteeriv kohtlemine  talle uute funktsioonide andmisel.

Näitus Soolalaos 2014