Protsendiaeg. Skulptuur ja arhitektuur

II

Korrus

12.03. – 18.04.2010

Nn. PROTSENDISEADUSE kohaselt kasutataks 1% iga riigi ja omavalitsuse poolt tellitava avaliku ruumina käsitletava ehitise-rajatise (hoone püstitamine, laiendamine või rekonstrueerimine) eelarvest avalikku ruumi kunsti siht-tellimiseks.

Eesti Kultuuriministeerium sai valituselt ülesande seaduseelnõu välja töötada, vastav töörühm moodustati 2008. aastal. Seaduse eesmärk on kunstide sünteesi kaudu avaliku ruumi esteetiline rikastamine ja inimsõbralikuma ning harmoonilisema keskkonna loomine.

Protsendiaeg on ukse ees – kas skulptorid ja arhitektid on selleks valmis?

Tänapäeval arhitekti ja skulptori koostööd peaaegu ei eksisteeri, riigi ja omavalitususe tellitud hoonete projekteerimisel jääb kunst väljapoole riigihanke kriteeriume.

Meie linnaruumidesse oleks kunsti hädasti vaja.

Kujurite Ühenduse näitus on märguanne kultuuriministeeriumile ja vabariigi valitsusele:  me ootame seda seadust.

Näituse raames toimub Rotermanni Soolalaos  30. märtsil  algusega 12.00 SEMINAR „1% kunstile“, kus võtavad sõna Kunstnike Liidu president Jaan Elken, Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru, Tartu Linnavalitsuse arhitekt Urmo Mets, arhitekt Ralf Lõoke, hollandi kunstnik Benk van Hennekum ning kunstiteadlane Ans van Berkumi, Helsingi Arabianranta linnaosa kunstikordinaator Tuula Isohanni, kunstiteadlane Karin Hallas-Murula ja Kultuuriministeeriumi esindaja.

kuraator Tiiu Kirsipuu
kujundaja Tea Tammelaan