Mõõdulindi, loodi ja tušiga. Jooniseid Muinsuskaitseametist

III

Korrus

12.10. – 16.12.2018

Muinsuskaitseameti arhiivis on mahukas mõõtmisjooniste kogu, mis ei ole siiani olnud avalikkusele kättesaadav. Need 1940.–1980. aastatel valminud joonised linnustest, mõisahäärberitest, kabelitest ja teistest ajaloolistest hoonetest on väärtuslikud nii dokumentide kui ka kunstiteostena.

Ehitismälestise restaureerimiseks või muudatuste kavandamiseks on vaja dokumenteerida selle olukord. Selleks tuleb objekti kohapeal süsteemselt uurida, et teha graafilised kujutised. See on restaureerimisprojekti koostamise kergesti arusaadav ja detailne alusmaterjal ning oluline infoallikas siis, kui ehitist enam mingil põhjusel alles ei ole. Toonased mõõtmisjoonised on prae­gugi arhitektuuriajaloo kvaliteetsed allikad, mille abil uurida vanu konstrukt­sioone ja detaile ning mis pakuvad võimaluse rekonstrueerida ehitisi, mida enam ei eksisteeri. Need annavad tunnistust kunagisest käsitöö-ja kunstioskusest. Oma ala meistrid pühendasid mõõtmis­joonistele palju aega ja visadust, kuid need oskused hakkavad tollasel kujul kaduma.

Veel eelmise sajandi lõpus pidi mõõtmisjoonise tegija olema vilunud nii mõõdulindiga mõõtude võtmises kui ka käsitsi joonestamises. Seevastu nüüdisaja digilahendused – sealhulgas nii 3D-(laser)skanneerimine, fotogrammeetria kui ka arvutiprogrammid – on seda mahukat tööd kiirendanud. Töö on muutnud märksa täpsemaks ja lihtsamaks ning kättesaadavamaks.

„Ega mõõtmisjoonise
tegemine puhas töö
ei olnud ― tuvisõnnik
mõõtmisel ning tušiplekid
joonestamisel,“

on ütelnud arhitekt Merle Kinks. Ometigi valmisid eelmisel sajandil käepäraste vahenditega mõõtmise ja käsitsi joonestamise tulemusel esteetilised joonised. See näitab joonestaja vilumust.

Näitust saadab film tänapäevasest ülesmõõdistusest esitades laserskaneerimise abil valminud 3D-mudeldatud Haapsalu linnust.

Kuraatorid
Riina Hiob, Marju Tann

Koordinaatorid
Sandra Mälk, Karin Merilo

Tekstid
Laura Ingerpuu, Hanna Selvet

Kujundus
Koit Randmäe

Toetas
Kultuurkapital