“Linnupuurid” ja teised majad. Arhitekt Ott Puuraid

21.06. – 20.08.2014

Asukoht: Sakala Keskus, Viljandi

Pesakaste meenutavad unikaalsed eramud on ühed põnevamad märgid, mida Ott Puuraid (1904–1986) sõjajärgses Viljandis peaarhitektina olles linnapilti tõi. Viljandi perioodile eelnenud ajast on säilinud hulk noore arhitektina projekteeritud modernistliku käsitlusega hooneid. Näitusel on eksponeeritud ka originaaljooniseid ja eskiise, millest näeme arhitekti joonistuslikumat külge ja projekteerimise erinevaid etappe. „Linnupuuri“ näitena on valminud uhiuus makett Ott Puuraidi enda eramust Viljandis Ranna puiestee 14 (1947–1955).

Näitusega kaasneb 20-leheküljeline brošüür, mis sisaldab intervjuud arhitektiga 1984. aastal. Sellest saame aimu Ott Puuraidi õpinguteajast Tallinna Tehnikumis, samuti praktikast Soomes maailmakuulsa arhitekti Alvar Aalto Paimio sanatooriumi juures. Lisaks avab see Viljandi pikaaegse peaarhitekti tegemisi väikelinnas.

„Peab ütlema, et see ehitus oli funktsionaalsusega lahendatud, pööratud ilmakaartele, hea sisult ja ligipääsetav. Kõik oli orgaaniliselt seotud. /…/ Seetõttu tundus, et kõik, mis on seal ette näidatud, on täiesti tõde ja järgimist väärt.”

– Ott Puuraidi meenutus 1932. aasta praktikast Soomes Alvar Aalto funktsionalistliku Paimio sanatooriumi juures.

Kuraator Sandra Mälk
Kujundaja Koit Randmäe
Toetaja Eesti Kultuurkapital

Tõlge inglise keelde Marcus Turovski
Keeletoimetaja Mari Klein
Makett Pelle-Sten Viiburg, Helin Kukk
Fotograafid Martin Siplane, Tõnu Tunnel, Toomas Tuul