Leohard Lapini näitus „Ainult arhitektoonid“

0

Korrus

30.12. – 17.02.2013

Leonhard Lapini nimi pikemat tutvustamist ei vaja. Tegutsenud juba enam kui nelikümmend aastat, on Lapin kujunenud üheks märgilisemaks figuuriks, kelle looming on mõjutanud kunstikultuuri pilti ja kõrgel hoidnud Eesti avangardkunsti lippu. Selle kõrval ei ole vähem oluline  ka tema tegevus arhitekti, pedagoogi, teoreetiku, luuletaja ja esseistina. Võib väita, et tegu on tõelise “renessansiinimesega” Eesti kaasaegses kultuuriloos.

Käesolev näitus on läbilõige Lapini arhitektooniloomingust, alustades 1970.aastatest pärinevatest varasematest teostest kuni tänase päevani välja. Mitmed objektid on publikule eksponeeritud esmakordselt. Samuti leiab näituselt fotoversioonis mitmeid töid, mis tänaseks on muundunud või oma eksistentsi lõpetanud. Arhitektoone on Lapin oma arvukatel näitustel välja pannud ka varasemalt, kuid eraldiseisva tervikkomplektina saab nendega tutvuda esmakordselt. Käesoleva näitusega tähistab Leonhard Lapin oma 65. sünnipäeva.