Kes loob linna?

II

Korrus

16.03. – 23.04.2017

2016. aasta sügisel esmakordselt Tartmusis esitletud arhitektuurinäitus “Kes loob linna?” uurib, kes, milliste eesmärkide, vahendite ja tulemustega kujundavad linnaruumi. Näitus on pühendatud Tartu linnavõimu, arendajate ja kodanikuaktivistide tegevuse ja ruumiliste väljundite tutvustamisele, samuti esitletakse kaasaegset visuaal- ja tekstikunsti, mis joonistab välja Tartu märkimisväärsed kohad ja voolib linna nägu. Linna vaadeldakse erinevate huvigruppide vaatevinklist. Linnakeskkonna mõtestatud areng sõltub erinevate huvigruppide võimest visiooni omada, dialoogi pidada ja koostööd teha. Kui me teame, millised võimalused ja vahendid on linnaruumi arengu suunamisel linnavalitsusel, kinnisvaraarendajal või linnakodanikul, siis oskame paremini koos linna luua.

Mitmekülgse väljapanekuna üles ehitatud näitusel näeb Tartu sündmusruumi kaarti, olulisemaid avaliku ruumi planeeringuid, hästi konteksti sobituvaid arhitektuuriobjekte, aga vilksamisi ka Tartu salapäraseid äärealasid, mis varjatud moel Tartu atmosfääri kujundavad. Näitust täiendab 15 intervjuud erinevate huvirühmade esindajatega, kelle hulgas on nii linnaplaneerimisega tegelevaid arhitekte ja ametnikke, kinnisvaraarendajaid kui linnaaktiviste.

Kuraatorite Pille Epneri ja Kaja Pae sõnul keskenduti näitust kokku pannes olulistele Tartu linnaruumi kujundavatele protsessidele ja initsiatiividele. “Viimastel aastatel tekkinud, kohati üsna tuline diskussioon, mis kriitiliselt küsib kvaliteetse ja Tartule omase linnakeskkonna järele, on märk üheltpoolt läbimõelduma planeerimise vajalikkusest ja teisalt valmisolust selle suunas liikuda.” Näitusega kaasneb ruumigurmaani kaart, mis tutvustab Tartu nüüdisarhitektuuri ja tartulikke kõrvalradu.

Laupäeval, 1. aprillil kl 12 vestlusring Tallinna mereääre kujundamisest ja tulevikust, juhib Kaja Pae. Tegutseb pop-up kohvik ja esitletakse Noore Arhitekti Preemia kataloogi Toomas Paaverist.
Laupäeval, 22. aprillil kl 16 Kaja Pae kuraatoriekskursioon näitusel

Kuraator: Pille Epner, Kaja Pae
Näituse kujundaja ja fotograaf: Paco Ulman
Graafiline kujundaja: Tuuli Aule
Illustraator: Eleonora Kolycheva

Täname: Tõnis Arjus, Rael Artel, Karin Bachmann, Joanna Hoffmann, Liisa-Lota Kaivo, Volli Kalm, Lemmit Kaplinski, Kalev Kase, Marie Kliiman, Jarno Laur, Kadri Leetmaa, Kadri Lind, Holger Loodus, Lilian Lukka, Sandra Mälk, Meel Paliale, Tanel Paliale, Ilmar Part, Kristiina Praakli, Martti Preem, Aili Saluveer, Tiit Sild, Sirla, Hettel Sõrmus, Enriko Talvistu, Peeter Talvistu, Alice Tammela, Anna-Liisa Unt, Siim Vatalin, Karin Tetsmann

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital