Eesti Arhitektide Liidu 2016.a. kuraatornäitus „Kuhu kadus euro?“

II

Korrus

06.10. – 30.10.2016

Oktoobris ilmavalgust nägev näitus analüüsib ja näitab aastatel 2006-2015 Eestis Euroopa Liidu toetuste eest ehitatud objekte, mis moodustavad olulise ja äratuntava kihi Eesti linna- ja maamaastikes. Eesti Arhitektide Liit kutseorganisatsioonina soovib näitusega selgitada omavalitsustele kvaliteetse elukeskkonna vajalikkust ja inspireerivat mõju.

Näitusele valitud objektide kaudu / eurotoetuste praktika saab selgeks:

  • millised muutused on EL rahastus üldiselt elukeskkonnas kaasa toonud
  • milliste objektide ehitamisse on kulutatud enim
  • kuidas mõjub elukeskkonna kvaliteedile kvaliteetne arhitektuur
  • millise tingimuste koosmõjul sünnib euroteotuste abil kvaliteetne elukeskkond

EL fondide avanemise mõju peegeldub enim meie linnades ja maa-maastikes. Toetuste eest ehitatud kihistust võrdleme mõnekümne aasta pärast ilmselt samas kaalukategoorias mõisa-arhitektuuri või Nõukogude ajal ehitatuga. Ehk hakkame seda ajastut märkima väljendiga „euroarhitektuur“.

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse kaudu on rahastatud gümnaasiumide renoveerimisi ja ehitust, lasteaiakohtade loomist, kergliiklusteede ehitamist, eriti märkimisväärne on muuseumidele ja külastuskeskustele jagatud toetuste mõju.

Näitus esitleb EL toetuste eest ehitatud arhitektuuri ja elukeskkonda ilukirjanduslikus vormis, näidatakse renoveerimisprojekte, uusehitisi, maastikuobjekte nii suurtes linnades kui maal, Ida-Virumaast Saaremaani.

Näitusel võetakse kokku ehitatud keskkonna ulatus ja näidatakse, kui palju, mida ja mis ulatuses EL toetused mõjutanud ja püstitanud on. Rõhutatakse toetuste jagamisega kaasnevat vastutust kvaliteetse elukeskkonna loomisel.

Näitusel on 10 objekti, mida tutvustatakse audiovisuaalse materjali ja ilukirjandusliku teksti abil lähemalt, eraldi on välja toodud ehitatud kihistuse ulatuse statistikaplokk.

Näitust korraldab Eesti Arhitektide Liit.
Toetavad: Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, EAS,Velux Eesti.

Kuraatorid:
Merle Karro-Kalberg, Karin Bachmann, Anna-Liisa Unt.