Arhitekt Toomas Reinu juubelinäitus

23.04. – 04.07.2010

Toomas Rein on üks Eesti tipparhitekte. Mahukast loomingust – umbes 120 ehitist ja projekti – kerkivad eriti esile EKE Projektis projekteeritud objektid, kus Rein töötas aastatel 1967–1986. Sel perioodil kerkis maapiirkondadesse mitmeid uuendusmeelsete kolhoosi esimeeste tellitud ehitisi, kes proovisid moodsate keskusehoonetega kujundada kolhoosile atraktiivset identiteeti. Piisab kui mainida kaht Võrumaal asuvat hoonet – J. Sverdlovi nim kolhoosi administratiivhoonet Tsoorus (1969–1977) ja Linda kolhoosi keskusehoonet Kobelas (1969–1973). Nii nendes kui teistes Reinu hoonetes on alati olnud tähtis tihe koostöö sisearhitektide ja disaineritega, mis on kindlustanud ka interjööride kõrge kunstilise taseme.

Eraldi peatüki Eesti 1970. aastate arhitektuuris moodustavad Pärnu KEK-ile projekteeritud hooned, kus dominandiks on kolmveerand kilomeetrit pikk terassmaja. Tegemist on nõukogude Eesti suurejoonelisema asumiga, mis oma täies võimsuses jäi lõpuni ehitamata, kuid ideaalis oleks kombineerinud tööstus- ja administratiivosa elamukvartalite ja ühiskondliku keskusega. Omaette nähtus oli ka Rapla KEK-i UFO-t meenutav hoone.

Oma hilisloomingus on Rein säilitanud selge nägemuse modernismist kui kaasaja arhitektuursest väljendusest. Kõrge arhitektuurset kvaliteeti kannavad ka hilisemad ehitised – Otepää koolimaja (1998–2000) ja spordihoone (1998–2003), Laulasmaa lasteaed-põhikool (koos Toivo Tammikuga, 2005–2007).

Aastakümneid on Rein arhitekti tegevuse kõrval olnud ka aktiivne akvarellist. Juba tema õpetaja Edgar Johan Kuusik luges akvarellimise arhitekti kutseoskuste hulka, mis võimaldab kiirelt visandada olemasoleva või veel ehitamata maja piirjooned. Näitusel on eksponeeritud üle 50 Toomas Reinu akvarelli. Ekspressiivsetesse ja suuremõõtmelistesse akvarellidesse on valatud mälupilte reisidest, kus arhitektuuril on alati oma koht.

Näitusega kaasneb kataloog.
Näituse koostasid Toomas Rein ja Mait Väljas, kujundas Tiit Jürna.