Külastusinfo

Muuseumikülastus COVID-19 leviku ajal

Visit Tallinna poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid. 

*Muuseumi sissepääsu juures on olemas käte desinfitseerimisvahendid.

*Puhastame ja desinfitseerime regulaarselt enamkasutatavaid pindu.

*Infoletti oleme paigaldanud pleksiklaasi.

*Muuseumipoest on muuhulgas võimalik soetada näomaske.

*Interaktiivsete ekraanide juures on külastajatele välja pandud ühekordsed kummikindad.

Külastaja

*Kohustuslik on kanda maski (alates 12. eluaastast)!

*Palun hoidke teiste külastajatega distantsi.

*Palun desinfitseerige käsi.

*Muuseumil on õigus ilmsete haigustunnustega külastajat muuseumisse mitte lubada.

“Siin on turvaline” märgisest lähemalt LINGIL.

Külastused gruppidele:

Eesti Arhitektuurimuuseum ootab meeleldi külastama ka suuremaid külastajate gruppe. Muuseumis kehtib nii perepiletisoodustus (lähemalt loe piletite hinnakirjast siit). Ekskursioonid näitustele või erinevatel teemadel eesti, inglise või vene keeles palume ette tellida soovitavalt vähemalt kolm päeva enne soovitud toimumisaega (loe lähemalt siit). Pakume lastele ja noortele suunatud haridusprogramme, mis avavad konkreetseid teemasid meid ümbritsevast keskkonnast, selle paremaks mõistmiseks. Haridusprogrammid haakuvad ka riikliku õppekava üldpädevuste ning kohustuslikult läbitavate teemadega. Haridusprogrammide broneerimisinfo leiate siit.

Pildistamine ja filmimine:

Arhitektuurimuuseumis on kõigil lubatud ilma välgu ja statiivita pildistada. Mistahes otstarbel filmimine ning pildistamine välguga tuleb eelnevalt kooskõlastada muuseumi administratsiooniga (info@arhitektuurimuuseum.ee).

Paki- ja riidehoid:

Palume külastajatel üleriided jätta garderoobi muuseumi esimese korruse fuajees. Muuseumil on tasuta kasutamiseks ka lukustatavad kapid seljakottide jms hoiustamiseks. Kaotatud asjade puhul kontakteeruda muuseumi lahtioleku ajal (T-P kl 11-18) infotöötajaga telefoninumbril 6257007 või kirjutada info@arhitektuurimuuseum.ee.