Virtuaalsed muuseumitunnid

Eesti Arhitektuurimuuseumi virtuaalsed muuseumitunnid sünnivad koos osalejatega. Videotund ei ole virtuaaltuur näitusel ega muuseumitöötaja loeng, vaid õpilased panustavad digivahendite kaudu aktiivselt aruteludesse ja ülesannete lahendamisse. Näituste sisu edastatakse probleemülesannete kaudu. Praegu saab tellida kahte virtuaalset muuseumitundi, need toimuvad Zoom’i keskkonnas ja kestavad 60 minutit. Broneeri tund või küsi täiendavat infot tunnis olevate ülesannete ja rakenduste kohta haridus@arhitektuurimuuseum.ee.

 

Arhitekt – kunstnik või matemaatik? – III kooliaste ja gümnaasium

Kas arhitektid on kunstnikud, kes visandavad oma ideed või mõtlevad nad ka, kuidas maja püsti seisab? Arutleme arhitekti elukutse üle ja lahendame arhitekti tööprotsessi puudutava ülesande. Õpilastel on võimalus ise plaani lugeda ja nii arhitekti elukutsest rohkem teada saada. Rühmatöös puutuvad õpilased kokku arhitekti töö erinevate mastaapidega. 

Programm toetab matemaatika, kunstiõpetuse ja karjääriõpetuse ainesisu omandamist.

Programmis osalenud õpilane:

  • oskab nimetada arhitekti tööprotsessi osi;
  • mõistab arhitekti töö olulisust;
  • mõistab kui eripalgeline arhitekti elukutse on. 

 

Millest koosneb linn? II kooliaste, III kooliaste ja gümnaasium

Selles programmis keskendume erinevatele hoonetüüpidele ja arutleme selle üle, mis on linnas veel peale majade. Rühmatööna uurivad osalejad kuidas maju linnas paigutatakse ehk milliseid erinevaid planeeringuid on olemas. 

Programm toetab geograafia, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja kunstiõpetuse ainesisu omandamist.

Programmi läbinud õpilane:

  • mõistab linnaplaneerimise vajalikkust;
  • oskab nimetada vähemalt kahte hoonestusviisi;
  • mõistab, et linn ei koosne ainult majadest ja inimestest.