Millest koosneb linn?


Millest koosneb linn – I ja II kooliaste

Selles programmis keskendume erinevatele hoonetüüpidele, räägime ka sellest, mis on linnas veel peale majade. Vaatame kuidas maju linnas paigutatakse ehk milliseid erinevaid planeeringuid on olemas.  Programm toimub püsiekspositsioonisaalis, programmi juurde kuulub ka lõbus otsimismäng ning programm lõppeb praktilise tööga.

Peale programmi õpilane:

  • mõistab linnaplaneerimise vajalikkust;
  • oskab seostada hoone vormi selle funktsiooniga;
  • oskab nimetada vähemalt kahte hoonestusviisi;
  • mõistab, et linn ei koosne ainult majadest ja inimestest.

Programmi kestvus: 90 minutit