Kutsu muuseum kooli külla!

Kutsuge muuseum kooli ning teeme koos koolipäeva põnevamaks!

Programmi “Ruum meie ümber” kirjeldus:

Muuseumitunni eesmärk on end ümbritsevat keskkonda märgata, analüüsida ning paremini mõista. See on eelkõige mõeldud I ja II kooliastmes õppivatele lastele, kuid programmi on võimalik kohandada ka III kooliastmele ja gümnaasiumile. Programmi kestvus on 45 minutit. Kasutatakse spetsiaalseid ninapeegleid, millega saab n-ö laes kõndida. See praktika paneb proovile nii suurte kui ka väikeste tasakaalu ja ruumitaju üldisemalt. Samuti saavad õpilased  tunnis oma keha abil lihtsaid konstruktsiooni reegleid katsetada ning kehastuda fotoaparaatideks ning fotograafideks – see toimub paaristööna. Viimati nimetatud tegevuse käigus tuleb leida põnevaid detaile ning kohti, mida “pildistada”. Programm lõpeb praktilise ülesandega, milleks on hambatikkudest makettide meisterdamine või lihtne joonistamise ülesanne (seda saab vastavalt soovile eraldi täpsustada).

Programmi saab tellida minimaalselt kolmele klassirühmale. Programmi hind õpilase kohta on 3€. Tallinnast väljaspool lisandub programmi maksumusele ka transpordi kulu.

Lisainfo: kadi@arhitektuurimuuseum.ee, +372 5018646