Rotermanni saladused


Rotermanni kvartal linnaruumiõppe keskkonnana – III kooliaste ja gümnaasium

Rotermanni kvartal on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks. Eesti Arhitektuurimuuseum kutsub õpilasi põnevasse töötuppa, kus kõik osalejad saavad endale töövihiku, mis tutvustab kvartalit läbi erinevate teemade. Töötoa aluseks oleva töövihiku näol on tegemist  haridusprogrammi „Uus ja vana Rotermanni kvartalis“ edasiarendusega, mis on mõeldud III kooliastmele ja gümnaasiumile.

Selle eesmärk on panna inimesi linnaruumile rohkem tähelepanu pöörama ning sellest teadlikumad olema. Põhjalik õppevahend  tutvustab Rotermanni kvartalit läbi seitsme linnaruumi seisukohalt olulise teema (planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ja värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid).Töötuba toimub mosaiikrühma meetodil (õpilasgrupp jagatakse seitsmeks või vähemaks rühmaks, olenevalt osalejate arvust). Iga rühm tegeleb ühe teemaga, mida lõpuks teistele esitletakse.

Peale programmi õpilane:

  • teab missuguseid erinevaid hoonestusviise on olemas;
  • teab, mis on avalik ruum;
  • teab, millal on enamus Rotermanni kvartalis olevaid hooneid ehitatud;
  • oskab nimetada Rotermanni tehase hoonete funktsioone;
  • oskab eristada Rotermanni kvartali hooneid nende funktsioonist lähtuvalt;
  • teab, milliseid ehitusmaterjale on Rotermanni kvartali hoonete juures peamiselt kasutatud;
  • teab, mis on linnaruumi väikevormid;
  • teab, mis on antropoloogia;
  • teab, mis on maamärk.

Programmi kestvus: ~2h