Arhitekt – kunstnik või matemaatik?


Arhitekt – kunstnik või matemaatik – II, III kooliaste

Kas arhitektid on kunstnikud, kes visandavad pliiatsiga paberile oma ideed või peavad nemad ka mõtlema, kuidas maja püsti seisab? Räägime arhitekti elukutsest ja vaatame arhitekti tööprotsessi.  Programm toimub püsiekspositsioonisaalis . Lõpuks tehakse jällegi praktiline ülesanne.

Peale programmi õpilane:

  • oskab nimetada arhitekti töövahendeid;
  • teab, kuidas arhitektiks saadakse;
  • mõistab arhitekti töö olulisust;

Programmi kestvus: 90 minutit