Kõik makettidest


Makett kui arhitektuurimeedium – kõikidele vanusegruppidele

Miks hakati makette valmistama? Miks on vaja maketti? Millistest materjalidest on võimalik makette valmistada? Milliseid erinevaid makette on valmistatud ja valmistatakse? Haridusprogrammi käigus otsivad osalejad paarides maketikaartidel kujutatud detailide järgi õigeid makette ning tutvuvad nendega. Peale lõbusat otsimismängu arutleme üheskoos nähtu üle. Programm toimub püsiekspositsioonisaalis ja lõppeb praktilise ülesandega.

Programm toetab matemaatika, ajaloo, kunstiajaloo, kultuuriloo ja kunstiõpetuse ainesisu omandamist.

Peale programmi õpilane:

  • teab, mis on makett:
  • oskab nimetada erinevaid maketitüüpe;
  • oskab nimetada erinevaid materjale ja töövahendeid millega makette tehakse;
  • teab nimetada vähemalt ühte näitusel eksponeeritud hoonet.

Programmi kestvus: 90 minutit.