“Linnamaardla” näitus avatud pühapäeva, 30. juulini

Ruumide, hoonete ja materjalide mõtestamisele ning taaskasutamise võimalustele pühendatud näitus „Linnamaardla. Spolia naasemine“ on avatud pühapäeva, 30. juulini. Muuseum avatud iga päev kell 11–18.

Ruumiinstallatsioon „Linnamaardla” võtab vaatluse alla ehitusmaterjalide vood läbi maastike ja linnade. Näituse pealkiri tuleneb ingliskeelsest mõistest urban mining, mis viitab kaevandamisele linnaruumist alternatiivina kaevandamisele loodusmaastikust. Energia- ja ressursihulk, mis kulub tavapraktikas ehitusmaterjalide kaevandamiseks, tootmiseks, hoonete ehitamiseks, ülalpidamiseks ja lammutamiseks vajab kriitilist ülevaatamist. Näituse eesmärk on uurida nupukaid võimalusi ehitusmaterjalide hankimiseks linnaruumist – lammutatavatest hoonetest, vundamendiaukudest, kõrvaleheidetud viimistlusmaterjalidest, avaliku ruumi hooldus- ja korrastustöödelt – ja nende kasutamist arhitektuuris.

Ruumikogemuslik näitus tõstatab küsimusi ressurssidest, esteetikast ja mittelineaarsest projekteerimise protsessist. Näituse kandev märksõna on spolia – iidne Vahemere kultuuride taaskasutustehnika, kus väärtuslikud dekoratiivkivid segunevad utilitaarse müürilaotisega. „Linnamaardlas” kohtuvad paekivid ja truubid, palgid ja ripplaepaneelid materjalide sõlmedena, mis näituse perioodiks loovad omamoodi vahelao Tallinna ehitusmaterjalide voogudes. 36 sammast loovad Rotermanni soolalao basiilikat meenutavasse peasaali sammastikega eraldatud löövid. Sammas – klassikalise arhitektuuri peamotiiv, mis on nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt arhitektuuriajalugu vorminud – on taaskord tähelepanu keskmes.

Näitus vaatleb mõningaid  ringsetel alustel ehitusmaterjalide hankimise protsesse Eestis, sh pilootprojekte materjalide eluringluse kaardistamisest ja targast lammutusest (nt LifeIP BuildEST ringmajanduse töögrupp), vanamaterjalide sorteerimist ning ladustamist (SRIK Vanamaterjal), materjalide taaskasutamist uusehitistes (nt Kullo huvikeskus KUU ja Nikita Atikin arhitektidelt), väljakaevatud pinnase väärindamist (nt vundamendiaukudest kaevandatava savipinnase taaskasutamine kuidas.worksi poolt).

Arhitektid Laura Linsi ja Roland Reemaa (LLRRLLRR) on õppejõud Eesti Kunstiakadeemias ja Londoni Central Saint Martinsi kolledžis. Oma töös pühenduvad nad olemasolevate ruumide, hoonete ja materjalide mõtestamisele ning taaskasutamise võimalustele.
Näituse kaaskuraator on Maria Helena Luiga.
Näituse ehitusmaterjalid on hangitud koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskuse, Kadrioru pargi, Tallinna Jäätmejaama, Vineerimaailma ning Ruukkiga.

Näitusest saab juurde kuulata ja lugeda:
(H)ARUTUS: kuidas kaevandada linna?
 Teisipäeval, 20. juunil (h)arutasid Eesti Arhitektuurimuuseumis nende küsimuste üle arhitekt Kristel Niisuke, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna vanemlektor Simo Ilomets ja Riigi Kinnisvara AS hoonete keskkonnasäästliku arendamise projektijuht Kadri-Ann Kertsmik. Vestlust modereeris näituse „Linnamaardla“ kuraator, arhitekt ja EKA ning Londoni Central Saint Martinsi õppejõud Laura Linsi.
Laura Linsi ja Roland Reemaa artikkel Linnamaardla ajalehes SIRP;
Arhitekt Katrin Koovi artikkel Pikksilmaga tulevikku (ja minevikku) vaatamise näitus ajalehes SIRP;
Intervjuu Vikerraadio saatele “Huvitaja” 1. juunil 2023;
Intervjuu Kuku raadio saatele 24. juunil “Neeme Raud. Siin”.