Sisekujunduse algtõdede töötoad gümnasistidele

Eesti Arhitektuurimuuseum pakub gümnaasiumiõpilastele haridusprogrammi „Sisekujunduse algtõed”, mis tutvustab sisekujunduse valdkonda, eesmärgiga jagada elluastuva noore elus vajalikke teadmisi. Haridusprogramm sai innustust algselt Gustav Adolfi Gümnaasiumi „Harjutused eluks” projekti jaoks loodud tundidest.

Gümnasist ehk tulevane oma kodu sisustaja saab kaasa teadmised 20.–21. sajandi sisearhitektuurist ning levinud kujunduselementidest, et teemas kergemini orienteeruda, tajuda ajastutele omaseid detaile ja teha sisustamises kaalutletud otsuseid. Oluline on teadvustada varasemate disainielemente väärtustamist ja taaskasutust, aga ka kasutatud materjalide mõju endale ning keskkonnale.

Uurime teemakohaseid näiteid Eesti Arhitektuurimuuseumi püsinäitustel ja kinnistame saadud info rühmatööna, seostades töölehtedel disainiobjekte ja ajastuid.

Töötoa praktiline osa on ühistöö – etteantud korterile oma sisekujunduskavandi joonistamine ehk mood boardi tegemine.

Läbivad teemad, seos igapäevaelu ja teiste õppeainetega:

  • Iseseisevumine ja igapäevaelu;

Teooria najal ja praktilise töö käigus saavad osalejad kogemuse, millest lähtuda oma kodu sisustamisel ning sisustuse valimisel. Ühiselt arutatakse, mis väärtus võib olla vanal mööblil ning tutvustatakse näidetega värvi, heli ja valguslahenduste põhivõtteid ruumikujunduses. Praktilises töös saab osaleja avastada enda eelistusi ning stiilitunnetust sisekujunduses.

  • Tehnoloogia ja innovatsioon;

Praktilise töö käigus tehakse eksperiment kasutades rakendust Google Maps. Aadressi järgi määratakse ilmakaari ja arvutatakse päikese teekonna mõju igapäevaelule lähtudes konkreetsest kohast.

  • Tervis ja ohutus;

Oma tulevase kodu kujundamisel rõhutatakse uurimistöö olulisust, see hõlmab ka materjalide koostist ja nende töötlusi. Välja tuuakse tervisele ohutute ja pigem looduslikke materjalide valiku olulisus.

  • Elukestev õpe ja karjääri planeerimine;

Töötoas osalejad saavad aimu sisearhitekti ning tootedisaineri tööst. Õpitav innustab tulevikus tegema otsuseid, mis on kaalutletud ja millele on eelnenud uurimistöö – disainmõtlemise põhimõtteid saab igas valdkonnas rakendada.

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng;

Töötuba innustab tegema keskkonda säästvaid, praktilisi ja ajatuid valikuid, mis ei lähtu vaid trendidest. Rõhutatakse taaskasutuse olulisust, nii üksiku ruumi kui ja objektide tasandil.

Töötoa osaleja saab rakendada teadmisi järgmistest õppeainetest – geograafia, füüsika, ajalugu, kunstiajalugu (arhitektuuri- ja disainiajalugu), kunstiõpetus, tööõpetus, matemaatika.

Töötuba kestab kaks tundi
Kuni 25 osalejat
Hind 500 eurot

Lisainfo muuseumiõpetajatelt e-kirjaga haridus@arhitektuurimuuseum.ee