Avatud Majad 65. Liivalaia tänava kohtumaja ja Magasini tänava vangla

Paul Madaliku projekteeritud kohtumaja Tallinnas, Liivalaia 24. Foto Martin Siplane

Oktoobri esimesel nädalal tähistatakse üle Eesti Õigusemõistmise nädalat ning laupäeval, 9. oktoobril kell 14 algab Eesti Arhitektuurimuuseumi Avatud Majade sarja 65. ringkäik tühjaks jäänud Liivalaia tänava kohtumajja. Sealt viib buss arhitektuurihuvilised ajaloolisse Tallinna vanglasse (Magasini 35).

Hilismodernistliku, et mitte öelda brutalistliku kohtuhoone Liivalaia 24 arhitekt on Paul Madalik, projekt on aastatest 1978–1984 ning valmis hoone aastal 1990. See on üks väheseid tänaseni hästi säilinud nõukogude perioodi lõpu ametihooneid Tallinnas. Lihtsad geomeetrilised mahud sobivad kohtuhoonele kohase tõsise karakteriga. Veel kolm aastat tagasi mõistis Harju maakohus siin õigust. Liivalaia 24 oli üks filmi „Tenet” (2020) võttepaikadest Tallinnas.

Riigi Kinnisvaral on plaan hoone lammutada, ehkki kindlasti vääriks kaalumist ka hoone säilitamine ja sellele uue funktsiooni leidmine.

Skulptor Aime Kuulbuschi kavandatud ja 1991. aastal valminud reljeefskulptuur „Justitia” (1991) kohtumaja peasissepääsu eest on viidud Tallinna uude Lubja tänava kohtumajja.

Tallinna vangla sai alguse aastal 1919, kui Patarei merekindlus muudeti vanglaks. Patareis asus keskvangla aastani 2003, siis liideti see Magasini tänaval asunud Tallinna vanglaga, mis oli rajatud aastatel 1944–1949 tegutsenud sõjavangilaagri territooriumile. Toonase nimetusega Poolkinnise režiimiga koloonias nr 5 oli 800 kinnipeetavat. 1996. aastal kinnitati vanglateenistuse arengukava, millega nähti ette ehitada nüüdisaegsed piirkondlikud vanglad Ida-Viru-, Tartu- ja Harjumaal ning uus vanglate haigla. Uued vanglad pidid muutuma kohast, kus inimesi lihtsalt teatud aeg kinni hoitakse kohaks, kus vangidega tehakse sihipärast tööd, et nad vabadusse naastes oskaksid seaduskuulekalt toime tulla.

Aastal 2018 valmis Rae vallas Soodevahe külas Tallinna vangla uus hoonekompleks. Riigi Kinnisvara plaanib müüa Magasini tänava vangla kinnistu pärast lammutus- ja koristustöid.

Eesti Arhitektuurimuuseum alustas 2014. aastal „Avatud Majade“ ringkäikude sarja, et kasvatada Eesti inimestes arhitektuuri- ja ruumiteadlikkust. Neil tuuridel viiakse arhitektuuri- ja linnaruumihuvilised tuntud hoonetesse ja kohtadesse, kuhu pole argipäeval põhjust minna või kuhu turvarežiimi ranguse tõttu tavaliselt sisse ei pääse.

Ekskursioonidel saavad huvilised aimu, mis paikneb tuntud hoonete sees, kes seal töötavad ja toimetavad, heita pilk sellele, kui mitmekülgset elu elatakse tuttavate fassaadide taga. Välja valitud objektide puhul on enamasti tegemist eriliste, linnaelus rolli mängivate hoonetega.

Avatud Majad 65
Liivalaia tänava kohtumaja ja Magasini tänava vangla
Kohti kuni 30
Teejuht arhitektuuriajaloolane Carl-Dag Lige
NB! GRUPP ON TÄIS!