Kaks 25st Eesti kauneimast raamatust on Eesti Arhitektuurimuuseumilt

 

Täna väljakuulutatud Eesti 2020. aasta kauneimate raamatute seas on „Suvila. Puhkamine ja arhitektuur Eestis 20. sajandil“, mis valmis käsikäes samanimelise näitusega. Raamat annab ülevaate rikkalikust Eesti puhke- ja suvilaarhitektuuri pärandist, keskendudes neile hoonetüüpidele, mis muutsid puhkamise nõukogude ajal paljudele inimestele kättesaadavaks: asutuste puhkebaasid, kalastus- ja jahibaasid, laagrid ning loomulikult individuaalsuvilad. Raamatu juhatab sisse Mart Kalmu artikkel sõdadevahelise Eesti puhkearhitektuurist, Epp Lankots avab asutuse puhkebaaside erinevaid vorme ning Triin Ojari keskendub isiklike suvilate arhitektuurile ning parematele näidetele. Raamatu lõpetab Tiina Tammeti artikkel puhkemaastikest ja aiakujundusest. Tervikuna antakse ülevaade puhkamise tähendusest hilisnõukogude ühiskonnas – kuidas piirid avaliku ja isikliku ruumi, reeglitest kinnipidamise ja vaba enesemääratluse, kasinuse ja materiaalse heaolu vahel tihedalt põimusid.

Koostajad Epp Lankots ja Triin Ojari, kujundas Laura Pappa. Trükitud trükikojas Printon. Väljaandja Eesti Arhitektuurimuuseum. Väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Rahvuskultuuri fond ja Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing.

Sama raamat on olemas ka inglise keeles – „Leisure Spaces. Holidays and Architecture in 20th Century Estonia“. Tõlge inglise keelde on A&A Lingualt.

Raamatu autorid, kunstiteadlased Epp Lankots ja Triin Ojari pälvisid Eesti 20. sajandi puhkamiskultuuri uurimise eest Eesti Vabariigi 2020. aasta kultuuripreemia

Raamat on müügil muuseumipoes Rotermanni soolalaos ja muuseumi e-poes. Hind 20 eurot

Ning kauneimate raamatute seas on ka „Sisearhitekt Aulo Padar“, mille koostasid Karen Jagodin ja Sille Pihlak ning kujundas Robi Jõeleht ning mis valmis koos näitusega „Sisearhitekt Aulo Padar. Märgilised interjöörid“. Raamatu trükkis Print House trükikoda, tõlge inglise keelde on A&A Lingualt , toetas Eesti Kultuurkapital ja kirjastas Eesti Arhitektuurimuuseum.

Raamatus on kokkuvõte ühe Eesti tuntuima sisearhitekti Aulo Padari loomingust nähtuna nii tema enda, tema koostööpartnerite kui ka endiste õpilaste pilgu läbi. Padar on kogu karjääri kestel tegelenud rea Eesti arhitektuuri kullafondi kuuluvate hoonetega. Isikupärase autorina lõi ta neisse interjöörid, mis olid või on väärtuslikud nii tervikuna kui üksikesemete tasandil. Tema projektidest tähtsaima osa moodustavad avalike hoonete ja endiste kolhoosikeskuste interjöörid. Koostöös arhitekt Toomas Reinuga valmisid endise Linda kolhoosi peahoone Kobelas (1971–1973) ning Rapla KEK-i peahoone Raplas (1973–1977). Padar kuulus ka Pirita purjespordikeskuse (1975–1980) autorite kollektiivi. Tema loomingusse kuulub ka valuutapoe Turist (1981–1982) ning nüüdseks hävinud poliitharidusmaja, hilisema Sakala keskuse (1982–1985) sisearhitektuur, uuematest töödest Estonia teatrimaja rekonstrueerimine (2005). Raamat on rikkalikult illustreeritud valmimisjärgsete fotode ja originaaljoonistega, mitme märgilise interjööri tänast seisukorda on fotodel dokumenteerinud Päär Keedus.

Raamat on müügil muuseumipoes Rotermanni soolalaos ja muuseumi e-poes. Hind 19 eurot.