Veel viimased päevad betoonist võlutud näitusel

August Komendant, 1981. Photo Oscar Tenreiro © Museum of Estonian Architecture

Laupäeval, 25. juulil kell 14 algab Carl-Dag Lige juhatusel viimane kuraatorituurnäitusel „Betoonist võlutud. Ehitusinsener August Komendant“. Kolmapäeval 22. juulil kell 16 on venekeelne giidiga ringkäik näitusel. Osalemine muuseumipiletiga.

10. jaanuaril Rotermanni soolalaos avatud rahvusvaheline suurnäitus Järvamaalt pärit tippinsener August Komendandist ja tema elu armastusest – betoonist – jõuab lõpule. Jäänud on veel kümme külastuspäeva, nende jooksul toimub ka üks venekeelne ekskursioon ja kuraatorituur eelviimasel näitusepäeval.
Näitus on viimast päeva avatud 26. juulil 2020.

August Komendant (1906–1992) oli Eesti-Ameerika ehitusinsener, kes koostöös tuntud arhitektide ja inseneridega kavandas mitu 20. sajandi arhitektuurimeistriteost. Tema erialane karjäär vältas üle poole sajandi 1930ndatest 1980ndateni ja kattus ajastuga, mida iseloomustab moderniseerumine, linnastumine ja tehnoloogia kiire areng. Komendant, kes on õppinud Dresdenis ja õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ja mitmel pool Ameerikas, on öelnud: “Unistuste teostamiseks on vaja teoreetilisi alusteadmisi, kuid kuna mõnikord pole teooriaid olemas, siis tuleb need ise luua.”

Kui valida välja kolm hoonet Komendandi pikast karjäärist, siis olgu need Kadrioru staadioni tribüün Tallinnas (arhitekt Elmar Lohk, 1936–1938), Habitat ’67 eksperimentaalne kortermaja Kanadas Montréalis (arhitekt Moshe Safdie, 1963–1967) ja Kimbelli kunstimuuseum USA-s Texases Fort Worthis (arhitekt Louis I. Kahn, 1966–1972). Kõik need hooned on näited inseneri, arhitekti ja ehitaja loomingulisest ja kvaliteedile suunatud koostööst. Märkimisväärne on Komendandi 18 aastat kestnud sõprus ning koostöö arhitekt Louis Kahniga, vaieldamatu tippnimega maailma arhitektuuris, kelle originaaljooniseid ning vabakäelisi visandeid saab nüüd esmakordselt Eestis näha.

Komendandi osalusel valminud hooned ja projektid toovad ilmsiks, kuidas näha ja tunnetada tervikut ning sõeluda suurest infohulgast välja see kõige olulisem. Ta oli hea hariduse ja suurte kogemustega tippspetsialistist, kes töötas üle riigipiiride, kuid kes jäi truuks oma päritolule ja emakeelele. Kui tänapäeval peab loomingulisus tihti taanduma efektiivsuse, suurema tootluse ja piiratud aja ees, siis Komendant insenerina väärtustas Arhitektuuri suure algustähega – selle ajatut mõõdet ning kestvat kvaliteeti. Ta mõistis, et ime sünniks ei piisa pelgalt tabelarvutustest ja eelarvetest, vaid et see vajab ka loomingulist impulssi.

Näitusest lähemalt SIIN