Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammid pakuvad õuesõppe võimalusi

Eriolukorra leevenedes kutsub Eesti Arhitektuurimuuseum koole osalema aineteüleseid teadmisi pakkuvates õuesõppe- ja muuseumitundides Rotermanni soolalaos. Programmi jooksul järgitakse kõiki eriolukorra reegleid, et oleks tagatud osalejate turvalisus ja tervis.

Ainuüksi Rotermanni kvartal on suurepärane keskkond linnaruumi mõtestamiseks, koolilapsed õpivad linnaruumile rohkem tähelepanu pöörama ning sellest teadlikumad olema. Rotermanni kvartalit õpitakse tundma seitsme linnaruumi seisukohalt olulise teema (planeering, ajalugu, vorm ja funktsioon, materjalid ja värvid, disain, inimesed linnas ning maamärgid) kaudu. Programmis osalejad jaotatakse rühmadesse nii, et igal on oma teema, või kaks, mida lõpuks teistele esitletakse.

Õuesõppe võimalusi pakkuv programm on eelkõige mõeldud III kooliastmele ja gümnaasiumile, kuid praeguses eriolukorras saab ülesandeid kohandada ka väiksematele, keskendudes ainult ühele teemale. Programm kestab kuni kaks tundi.

Muuseumitunnid näiteks makettide näitusel pakuvad äratundmis ja mõistatamisrõõmu ja haakuvad riikliku õppekava üldpädevuste ning kohustuslike teemadega. Haridusprogrammide teemad on näiteks „Arhitekt – kunstnik või matemaatik?“, „Geomeetriliste kujundite maailm“, „Millest koosneb linn?“ „Rotermanni saladused“, „Ruum meie ümber“, „Tallinn – linn, mis ei saa kunagi valmis“ jt.

Programm kestab enamasti 90 minutit, toimub ettetellimisel ning ühe õpilase osalustasu on 4 eurot, hinna sees on nii pedagoogitasu kui ka muuseumipilet.
Lisaks eestikeelsele saab tellida programmi ka vene ja inglise keeles.

Lisainfo:
Kadi Kriit
Arhitektuurimuuseumi pedagoog
kadi@arhitektuurimuuseum.ee
www.arhitektuurimuuseum.ee
Telefon 5018646​