ArhitektuurimuuseumiÖÖ

Eesti Arhitektuurimuuseum kutsub laupäeval, 18. mail kõiki huvilisi Muuseumiööle “ÖÖS ON MUSTREID”. Rotermanni soolaladu on kogu päeva avatud TASUTA.

ArhitektuurimuuseumiÖÖ-s on põnevaid näituseid ning mustritega seotud tegevusi igas vanuses huvilistele.

PROGRAMM:
18:00-23.00 saavad kõik soovijad mängida otsimismängu “Materjalide ja mustrite jaht”. Soolalao maja peidab endas palju huvitavaid detaile, tule ja pane nägemismeel proovile! Kõiki, kes mängu lõpetavad ootab ees üllatus. Juhtnöörid saab infotöötaja käest.

18.00-20.00 ootame kõiki lastega peresid ja teisi huvilisi osa võtma meisterdamisest “Mustri majad”. Värviraamatutes tihti kasutatud meetodi, doodeldamise, teel valmivad loovate mustritega maketid, mille osalejad endale saavad.

20.00 esineb keldrisaali näituse huvitavas atmosfääris ETA Kompanii Improvisatsiooniline rännak “Uuri ruumi”. Ekspositsioonile proovivad ETA Kompanii tantsijad reageerida ootamatult, etteaimatavalt, ekspressiivselt ja vaoshoitult. Kõik on oodatud tulema meiega retkele, mille käigus soovivad tantsijad konstrueeritud ja eesmärgistatud ruumi läbi liikumise avada, panna meid tajuma ja looma võimalusi uueks nägemiseks, kogemiseks.
ETA Kompanii 5 ruumi projekt viib kompanii tantsijad põnevatesse ruumidesse, mis esitavad liikumisele väljakutseid.
Projekti eesmärgiks on arendada noori tantsijaid reageerima ruumile, mõtestama seda ja panema end olukordadesse, kus ruum ja liikumine loovad kontseptsioonilise terviku.

AVATUD ON NÄITUSED KÕIGIL KORRUSTEL:
keldrisaal: UURI RUUMI! Uus hariduslik püsiekspositsioon muuseumi keldrisaalis. Näitus on suunatud eelkõige lastele ja nooremale publikule. Näitus õpetab oma meeltega ruumi kogema ning avastama arhitektuuri enda ümber. Selle koostajateks on arhitektuurimuuseumis tegutseva Arhitektuurikooli õpetajad, kes arhitektidena õpetavad lapsi ruumist mõtlema, koos vaadatakse nii majade sisse kui ka nendest kaugemale – linna ja loodusesse. Näituse valmimisel oli samuti oma sõna öelda õpilastel endil, kes rääkisid, millises ruumis neile meeldiks olla ja mis arhitektuuri juures põnev tundub. Näitus avab arhitektuuri tegemise erinevaid tahke alates ideest ja materjalidest kuni reaalse ruumielamuse sünnini.

I korrus: ELAV RUUM: sajand Eesti arhitektuuri, mis tutvustab siinse professionaalse arhitektuuri- ja ruumikultuuri arengut. Näitus käsitleb tähtsamaid lõike nii Eesti arhitektuuri kujunemisloost 20. sajandil kui ka huvitavamaid nähtusi tänapäeval, andes ülevaate sellest, kuidas on ühiskondlikud, majanduslikud ja poliitilised protsessid mõjutanud siinsete inimeste eluviise ning kohalikku ruumilist arengut.

II korrus: Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile
Oma tuba ja oma raha – need on naise eneseteostuse kaks vältimatut eeldust, kirjutas Virginia Woolf  juba ligi 90 aastat tagasi. Kuid sellegipoolest näib asjaolu, et ruum võib olla ka feministlik küsimus, Eesti arhitektuurikultuuris siiani täiesti teadvustamata. Näitus viskab õhku üheksa küsimust, mis puudutavad nii arhitektuurihariduse eripärasid kui Eesti arhitektuurikaanoni kujunemise mehhanisme, nii naisarhitektide loominguga seotud stereotüüpe ja klišeelikke eelarvamusi kui autorlust ja rollijaotust, nii avalikku linnaruumi ja elamutesse sissekirjutatud rolliootusi kui ruumilist võrdõiguslikkust ja marginaalsete kasutajate vajadusi.

Galerii: Metsademaa Rootsi – uus puitarhitektuur
Puit on olnud Rootsis ajalooliselt väga oluline ehitusmaterjal, kuid 20. sajandi jooksul selle tähtsus marginaliseerus seoses uute ehitusmaterjalide ja -meetodite tuleku ning seadusandluse karmistumisega – sadakond aastat tohtis Rootsis ehitada ainult kuni 2-korruselisi puitmaju. 21. sajandil toimunud puitarhitektuuri ja -ehituse renessanss on tähendanud suhtumise muutumist puitu kui materjali, mis ei seostu enam vanamooduse ja piiratud võimalustega, vaid innovatsiooni ja ökoloogilisusega. Praegu ehitatakse Rootsis 10-15% uutest kortermajadest puidust. Näitus esitab valiku viimaste aastate Rootsi puitarhitektuuri parimatest näidetest alates elamutest kuni avalike hooneteni, mis on projekteeritud tuntud arhitektuuribüroode poolt nagu Wingårdhs, Tham & Videgård, White Arkitekter jt.

RAAMATUTE SOODUSMÜÜK
Kõik muuseumi poolt välja antud trükised on kogu päeva jooksul müügil soodushinnaga -20%!

Lisaks on võimalus juba päeval kell 14.00 osaleda venekeelsel ekskursioonil näitusel „Oma tuba. Feministi küsimused arhitektuurile“. Giid Jelena Rõbakova.