Avatud Majad nr 34: Kalamaja metamorfoos

Avatud Majad on ekskursioonide sari, mis viib arhitektuurihuvilised tuntud hoonetesse, kuhu tavaliselt ei pääse. Ekskursioone korraldab Eesti Arhitektuurimuuseum.

09.12.2017 kell 12:00-15:00
Grupijuht: Kaidi Õis, arhitekt
Grupi suurus: 25
Keel: eesti

NB! GRUPP ON TÄIS!

Algus kell 12.00 Kopli tn 1, Tallinn (Balti jaama turu Telliskivi peatuse poolses väravas)

Seekordne Avatud majade ekskursioon on jalutuskäik läbi Kalamaja, et tutvustada selle olemuslikult muutuva asumi paralleelselt realiseeruvaid tulevikustsenaariume. Külastame nelja hoonet, mis pakuvad võimaluse kogeda Kalamaja identiteedi teisenemist ning ruumilisi paljususi.

Renoveeritud Balti jaama turg (KOKO arhitektid, valmis 2017) on Kalamaja tähtsamaid avalikke ruume. See on sulam ajaloolisest ja uuest, sümbioos erinevatest sotsiaalsetest kihistustest ning ruumiline vaste elanikkonna ja elustiili muutustele, mis Kalamajas viimase kümnendi jooksul aset on leidnud.

Nova maja (arhitekt Martin Aunin, valmis 2017) illustreerib Suur-Kalamaja tulekut. Hoone on näide Kalamaja mastaabimuutusest väljaspool miljööala kaitsvaid piire ning puitarhitektuuri mõiste uutest tõlgendusvõimalustest kesklinlikus kontekstis.

Arhitektuuribüroo Eek ja Mutso “Söemaja” (valmis 2017) on uusarhitektuuri miljöösse sobitamise sügav ja tähenduslik mõtestus, mis eristub teravalt prevaleerivast tavast projekteerida Kalamajja minevikunäolisi uusi hooneid.

Lisaks teeme kõrvalepõike Kalamaja mitterealiseerunud postmodernistlikku tulevikku. Eksperimentaalse fassaadiga paneelelamu Vana-Kalamaja tänaval (arhitekt Erki Valdre, valmis 1987) mõjub üksiku kurioossumina. Kalamaja ajaloo ja tuleviku kontekstis on see hoone tähenduslik, sest kuigi 30 aasta tagune visioon Kalamaja paneelelamurajoonist ei realiseerunud, on selle hingust Kalamaja mereääre arengutes tänini tunda.

Lisainfo
info@arhitektuurimuuseum.ee
625 7000