Ilmus Eesti mõisakoole tutvustav raamat “Mõisast kooliks. Eesti mõisakoolide teejuht”

esikaasMõisate ajastu lõppes Eestis 1919. aasta maareformiga, mille käigus sundvõõrandati üle 1000 mõisamaa koos hoonetega. See andis kohalikule aadlile surmahoobi, kuid tõstis hariduselu enneolematule tasemele. Koolivõrgu ja -süsteemi reformimise käigus tekkis koolidel terav ruumipuudus, mis ärgitas valdu tühjaks jäänud mõisahäärbereid endale küsima. Riigi otsusel anda ligikaudu 300 endist mõisahoonet koolide käsutusse oli kaht liiki kaalukaid tulemusi: lapsed said paremad õpitingimused ja rikkalik mõisapärand võimaluse uueks eluringiks.

Viimaste aastate suurima panuse Eesti mõisakoolide restaureerimisse ning õpi- ja arengukeskkonna parendamisse on andnud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi kultuuripärandi korrastamise programm. Selle toel on aastail 2004–2015 korda tehtud 14 mõisahoonet ja ellu viidud sama palju arendusprojekte. Projekti „Tegus ja nägus mõisakool“ raames välja antud raamatul on sama eesmärk mis mõisakoolide restaureerimise programmil: näidata, et elujõuline on see kultuuripärand, mida kasutatakse.

Mõisakoolid on andnud ja annavad ka tulevikus tähelepanuväärse panuse Eesti kultuuripärandi hoidmisse. Oma piirkonna identiteedi kandja ja arendajana on nende roll seda suurem, et kool on kohaliku kultuuri- või külastuskeskusena avatud kõigile. Ka lugejal soovitame, raamat kaenlas, asuda Eestimaa pärandiradadele.

Eesti mõisakoole tutvustav raamat koosneb kahest osast. Artiklite kogumikus mõtestatakse mõisakoolide lugu mitme nurga alt: muinsuskaitsja, ajaloolase, koolijuhi, vilistlase ja kooliõpilase pilgu läbi. Raamatu teise osa, mõisakoolide teejuhi eesmärk on tutvustada kõiki neid haridusasutusi, mis tegutsevad tänini endistes baltisakslaste elumajades ning on uhked oma erilise ja inspireeriva ajakihtidest tulvil õpikeskkonna üle. Sellega soovime meelitada lugejat, raamat kaenlas, Eestimaa pärandiradadele.

Trükis ei ole müügiks.

Koostaja: Pille Epner
Tekstide autorid: Sandra Mälk, Riin Alatalu, Ants Hein, Leelo Tungal, Tiia Rosenberg, Teele Tõnisson
Kujundaja: Tuuli Aule
Fotograaf: Martin Siplane
Keeletoimetus ja tõlkimine: OÜ Päevakera
Lehekülgede arv: 448
Väljaandja: Eesti Arhitektuurimuuseum

Raamat sisaldab inglisekeelseid paralleeltekste.