Erkki-Sven Tüüri ja Tõnis Kahu vestlusõhtu 6. märtsil kell 17.00

heliruum

Heliruum: Erkki-Sven Tüür ja Tõnis Kahu arhitektuurist muusikas
6. märtsil 2015 kell 17.00 Eesti Arhitektuurimuuseumis

Mis on ühist arhitektuuril ja muusikal? Kuidas mõjutab ehitatud keskkond heliloomingut? Miks on oluline märgata ruumi ja muusika vastastikmõjusid? Neile küsimustele otsime vastuseid reedel, 6. märtsil toimuval vestlusõhtul Rotermanni soolalaos. Tunnustatud helilooja Erkki-Sven Tüür ning hinnatud muusikakriitik Tõnis Kahu võtavad vaatluse alla ruumi ja arhitektuuri suhted muusikaga.

Erkki Sven Tüür on ruumisuhete mõtestamise ning nüüdisarhitektuuri tõlgendamisega tegelenud mitmetes oma helitöödes. Heliloojat paelub nii arhitektuuri struktuurne kui materiaalne mõõde. Tõnis Kahu seevastu on muusikakriitiku ja kultuuriteoreetikuna käsitlenud nii populaar- kui ka süvamuusika rolli tehnoloogiakeskses linnastunud ühiskonnas.

Helilooja ja muusikakriitiku dialoogi täiendavad helinäited populaar- ja süvamuusikast. Vestlust suunab Carl-Dag Lige. Õhtu lõpul vein ja suupisted!

Pilet 8€/5€

Lisateave:
Carl-Dag Lige, kuraator-programmijuht
+372 55 688 395
carldag@arhitektuurimuuseum.ee

Heliruumi toetab Liviko