Eesti Arhitektuurimuuseum valiti rahvusvahelise arhitektuuri-muuseumide ühenduse juhatusse

Foto: TonuTunnel

Foto: TonuTunnel

Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari valiti rahvusvahelise arhitektuurimuuseumide ühenduse (International Confederation of Architectural Museums) ICAM juhatusse. Juhatuse liikmena saab arhitektuurimuuseum osaleda aktiivselt rahvusvahelises koostöös ning tutvustada Eesti arhitektuuri mitmel pool maailmas.

Lisaks New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumile ehk MOMAle ja arhitektuurimuuseumile kuuluvad juhatusse teiste seas ka Taani Arhitektuurikeskus, Kanada Arhitektuurikeskus, Poola Arhitektuurimuuseum ja Prantsuse arhitektuurikeskus. Kümneliikmeline juhatus valiti regionaalset esindatuse põhimõttel, samuti asutuste iseloomu ja olulisust silmas pidades.
Arhitektuurimuuseumi juhi Triin Ojari sõnul on ICAMi töös osalemine eelkõige ääretult hea võimalus otsekontaktide loomiseks ning rahvusvaheliseks koostööks. „ICAMil oli üheks põhiliseks jututeemaks muuseumide ja arhiivide erinevad toimimismudelid ja perspektiivid tänase jõudsalt liberaliseeruva kultuuripoliitika valguses, see, kuidas Euroopa endiselt kõvasti kärbib ning koondab ja kuidas vastukaaluks Aasias sünnivad uued hiiglaslikud muuseumid. Kõik see annab hea vaatenurga Eesti muuseumimaastikul toimuva vaatamiseks,“ leiab Ojari.

Ojari peetud ettekanne juhatuse valimisel käsitles Eesti arhitektuurivaldkonna omavahelist koostööd, samuti hetkel analüüsi etapis olevat plaani arhitektuur ja disain nii muuseumide kui arenduskeskuste tasandil üheks sihtasutuseks liita. Maailmapraktika on selles osas mitmekesine, ent iga otsus peaks lähtume eelkõige kohalikest vajadusi arvestades ja parima eesmärgi nimel. „Eesti on ilmselt üks väiksemaid riike maailmas, kus on iseseisev arhitektuurimuuseum ja see asjaolu äratas rahvusvaheliselt tähelepanu ning tõi tunnustust. See tähendab, et ühiskond peab ehitatud keskkonna ajalugu ja tulevikku oluliseks, muuseumi ülesanne on seda kõike koguda, vahendada ja avalikkusele arusaadavaks teha.“

Tänavu 35 aastaseks saanud ICAM on rahvusvaheliselt kõige olulisem arhitektuurimuuseume ja –arhiive ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 140 liikme. ICAMi laiemaks eesmärgiks on toetada kõiki asutusi ja ettevõtmisi, mis on pühendatud arhitektuuripärandi kogumisele ja uurimisele, arhitektuuri paremale mõistmisele ning ehitatud keskkonna kvaliteedi tõstmisele. ICAMi põhiliseks väljundiks on iga kahe aasta tagant toimuvad konverentsid ning rahvusvahelise infovõrgustiku arendamine.
Eesti Arhitektuurimuuseum on Eesti arhitektuuri kogumisele, uurimisele ja vahendamisele pühendatud mäluasutus. Muuseumi koduks on Rotermanni soolaladu Tallinnas.

Lähem info:

Triin Ojari
triin@arhitektuurimuuseum.ee
tel. 6257000
www.arhitektuurimuuseum.ee