Uudised

Publikatsioonid

Kogude päevik

  • Augustitorm arhitektuuris

    Avo-Himm Looveer, 1982. EAM K-48

    Paneelelamute piirkondade massilise rajamisel Tallinna muutus 1970.–1980. aastatel küsitavaks uusrajoonide suhe linna ajalooliste kihistustega. Üldisi arengusuundi kritiseerides käidi välja, et heas elukeskkonnas peaksid arhitektuursed lisandused arvestama linlikku paljusust. Vanalinna silueti...

    Read more