Uudised

Publikatsioonid

Kogude päevik

  • Otepää veetorn-restoran

    Indrek Erm, 1991. EAM 5.8.2

    1990. aastate siirdeühiskonnas, mil liiguti kapitalistlikul turumajandusel põhinevasse majandussüsteemi, liideti utilitaarsele ehitisele sageli kommertskiht. Tehniliselt olid veetornid hüdrofooride tulekuga juba aegunud ja eraldiseisvana majanduslikult eba otstarbekad. Ent kõrgustesse viiva klaasliftiga...

    Vaata lähemalt