UUS! Mis on kodu, kus on kodu…

I ja II kooliastmele

Haridusprogrammis „mis on kodu, kus on kodu …“ saab õppida ruumi kirjeldama läbi kõiki puudutava ja igapäevase teema – kodu. Tund toimub muuseumi püsiekspositsioonisaalis, mis väikestes külastajates alati palju elevust tekitab, sest maketid meenutavad väikeseid nukumajasid. Arutleme erinevate majatüüpide ning neid ümbritsevate keskkondade üle, lisaks sellele saavad lapsed ka saalis äraarvamismängu mängida. Muuseumitunnis kasutatakse aktiivõppemeetodeid ning tunni lõpus teeb iga laps pisikese maketi

Peale programmi õpilane:

  • kirjeldab lihtsate sõnadega eluhooneid ning märkab erinevusi ja sarnasusi;
  • oskab nimetada erinevaid elamu tüüpe;
  • oskab eristada kaasaegseid eluhmaju vanematest;
  • mõistab kodu mõistet paremini.